Agenți economici, nu ratați șansa de a contribui la debirocratizarea statului!

Miercuri, 08 Septembrie 2021, 17:05
623
Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică proiectul de memorandum intitulat: „Măsuri privind debirocratizarea pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc”. În țara noastră, birocrația excesivă reprezintă una dintre principalele obstacole în calea dezvoltării economiei și a mediului de afaceri. Instituțiile statului nu sunt în stare să furnizeze servicii de calitate, inclusiv servicii digitale, activitatea lor având, deseori, un impact negativ asupra cetățenilor și operatorilor economici, potrivit Raportului de țară 2020.

Legislația stufoasă, schimbările legislative frecvente și imprevizibile îngreunează activitatea antreprenorilor locali, subminează investițiile și reduc atractivitatea țării pentru investitorii străini.

Comisia Europeană a constatat, în anul 2020, că cea mai însemnată problemă a întreprinderilor mici și mijlocii din România o reprezintă legislația (respectiv birocrația și sarcinile administrative), urmată de accesul anevoios la finanțare (23%). Pentru depășirea acestora este necesară adoptarea unor reforme specifice, care să acorde prioritate debirocratizării și digitalizării.

Prevederile memorandumului pornesc de la nevoile interne și de la obligațiile pe care România și le-a asumat față de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Uniunea Europeană.Măsuri propuse


Măsurile propuse în memorandum „stimulează o abordare proactivă a debirocratizării și reformei sistemului public, aspecte incluse în Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR)”.

Iată listă măsurilor cuprinse în memorandum:

1. Modificarea procedurii de decontare a indemnizațiilor aferente concediilor medicale;
2. Scutirea de sancțiuni pentru microîntreprinderi și corelarea birocrației cu talia firmei;

3. Eliminarea analizei de risc la securitate fizică;

4. Eliminarea obligației declarării sediilor secundare la ANAF, obținerea CIF pentru puncte de lucru și plata diferențiată a impozitului pe venitul din salarii;

5. Eliminarea obligativității tranzacțiilor firmelor prin contul de trezorerie în relația cu instituțiile statului;

6. Eliminarea deductibilității limitate de 50% a combustibilului pentru autoturisme;

7. Eliminarea foii de parcurs ca document obligatoriu în deductibilitatea combustibilului;

8. Eliminarea declarării posturilor vacante la ANOFM;

9. Simplificarea și digitalizarea procedurii de înființare a firmelor;

10. Simplificarea închiderii firmelor;

11. Creșterea plafonului de la 50.000 euro la 100.000 euro pentru obligația de dotare cu cititoare de card – POS;

12. Eliminarea procurii notariale necesare în îndeplinirea obligațiilor declarative;

13. Eliminarea declarării reducerilor comerciale;

14. Eliminarea obligației privind păstrarea contractelor individuale de muncă la punctele de lucru, din legislația de reducere a muncii la negru;

15. Eliminarea sancțiunilor pentru lipsa Registrului Unic de Control (RUC);

16. Revizuirea legislației privind casele de marcat;

17. Revizuirea autorizațiilor, avizelor și licențelor conform Anexei 1;

18. Actualizarea legislației prin revizuirea actelor normative care impactează mediul de afaceri conform Anexei 2;

19. Simplificarea accesului angajatorilor la obținerea subvenției de șomaj;

20. Modificarea legislației privind starea de inactivitate și înscrierea inactivității în cazierul fiscal al contribuabililor;

21. Eliminarea obligativității pentru societățile cu capital privat de a raporta situația sumelor restante la CPPI;

22. Adăugarea si actualizarea codurilor CAEN conform nevoilor și solicitărilor mediul antreprenorial;

23. Modificarea legislației privind drepturile de autor în privința organismelor de gestiune colectivă;

24. Simplificarea regimul declarativ derogatoriu la ANAF pentru firmele suspendate temporar la ONRC;

25. Eliminarea Registrului de Evidență Fiscală în format fizic pentru persoanele juridice;

26. Mutarea obligativității înregistrării contractelor de internship de la AJOFM la ITM/Revisal;

27. Eliminarea Registrului entităților/unităților de cult - condiție pentru deductibilitatea sponsorizării din impozit.

În edițiile viitoare vom prezenta mai pe larg unele dintre aceste măsuri.

Nu ratați șansa!

Agenții economici, camerele de comerț, organizațiile patronale, profesionale și sindicale ar trebui să studieze cu mare atenție acest memorandum, să facă observații și propuneri. Agenții economici de toate mărimile și din toate domeniile au, acum, șansa de a influența deciziile privind debirocratizarea statului. Vă rog, nu o ratați!Pagina a fost generata in 0.1434 secunde